Κατηγορία Joomla

Νέα έκδοση Joomla! 3.4.4

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση του δημοφιλούς CMS Joomla, Joomla 3.4.4. Πρόκειται κυρίως για αναβάθμιση ασφαλείας που αντιμετωπίζει χαμηλής επικινδυνότητας…