Web Hosting

30

Κωδ: MULTI-NOW

Η έκπτωση ισχύει στις αναγραφόμενες τιμές και μόνο για τον πρώτο κύκλο χρέωσης.

Make Web Hosting Easier

Get more control over your business.

cPanel & WHM Dashboard
cPanel & WHM Dashboard

cPanel & WHM® is a suite of tools built for Linux OS that gives you the ability to automate web hosting tasks via a simple graphical user interface. It removes the complexity of creating advanced server configurations and comes equipped with automatic updates, built-in backups, and all the tools you’ll need to get up and running. Its goal — to make managing servers easier for you and managing websites easier for your customers.

Create and Automate

Streamline tedious server management tasks while empowering your customers to administer every facet of their website using simple, point-and-click software.

For You
Automate Everything
Automate upgrades, downgrades, SSL deployment, and any of your billing needs to cut down on your overhead. Or, use the cPanel & WHM API to create custom scripts and programs to do any additional heavy lifting for you.
Manage and Control Features
Choose from hundreds of features either baked into cPanel, or available as third-party add-ons, to create unique packages for your users to choose from.
MultiPHP Management
Allow any PHP version on your servers, domains, or accounts and manage them all seamlessly through the MultiPHP Manager.
For Your Customer
User Manager
Generate sub-user accounts for individuals in a company or an organization and grant full or limited access to Webmail, FTP, databases, or Web Disk.
Control Domains
Manage multiple domains on a single cPanel account, with addon, parked, and subdomains, allowing your users to easily manage more than one site on your server.
Mail, Calendars, and Contacts
Create accounts, forwarders, and autoresponders as well as account-level filtering in Webmail and utilize calendars and contacts for personal and business needs.
Databases
Develop and store MySQL and PostgreSQL databases and exercise full administrative control over the sub-user accounts that can access the information.

Protect and Secure

Safeguard your machine as well as your customers from a range of attacks and system failures.

For You
Transfers and Backups
Automatically backup all data and create a seamless experience when transferring information between cPanel-installed servers.
Analytics and Server Monitoring
Know what is going on with your server at any time of the day and glean more insights on the things affecting your machine with server monitoring tools.
cPHulk
Prevent malicious software from trying to muscle through your password security with cPHulk, a brute force defense system that protects your users, your accounts, and your machine.
Encryption
Encrypt outbound messages and reinforce the way your machines downloads and uploads information to and from servers with GnuPG signed updates.
Greylisting
Limit spam from infiltrating your mail server with Greylisting, a tool that temporarily rejects unrecognized senders.
For Your Customer
AutoSSL
Secure every endpoint on a server with a domain-validated (DV) SSL certificate in less than a minute.
Backup Wizard
Never fear losing information. With Backup Wizard, site owners can edit and restore files, folders, and websites, partially or entirely, and monitor disk space usage.

Customize and Grow

Optimize the revenue generating capacity of your servers and grant your customers the opportunity to grow.

For You
Third-Party Plugins
Offer a tailored experience to your target audience by incorporating third-party applications or plugins to your service. There are hundreds to choose from.
Transfer Tool
Easily transfer in new clients and customers with our cPanel to cPanel migration tool which can copy multiple accounts from a remote machine to your cPanel & WHM server.
White-label Software
Customize the look and style of cPanel, Webmail, and select notifications to give your customers full access to an industry standard control panel with the unique feel of your own brand.
For Your Customer
Apps
Take advantage of third-party software for blogs, bulletin boards, eCommerce, and more to build a robust, dynamic site.
Content Management Systems
Choose from a range of content management systems like Joomla and WordPress or use cPanel’s Site Publisher, a simple, quick HTML website that is indexed by Google.

...and those are just a few of things you and your customers can do with cPanel & WHM.

Hosting with cPanel & WHM At-a-Glance

Features cPanel & WHM No Control Panel
Ready to Use Out of Box checked Manual Installation & Configuration
Easy to Adjust Apache, PHP Settings checked Manual Compiling
Automatic Updates checked Some Coverage
Built in DNS and Private Nameservers checked Manual Installation & Configuration
180+ Features to Toggle On/Off checked x marked
Enhanced Server Security checked x marked
One-Click WordPress Install checked x marked
Automatic Free SSL Certificate for All Domains checked x marked
API + SDK checked x marked
Account and Server Migrations checked x marked
Fully Supported & Documented checked x marked
300+ Add-Ons to Extend Functionality checked x marked
Built-In Backups checked x marked
×

Αγαπητοί συνεργάτες,

Έχοντας πλήρη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης απέναντι στις κρίσιμες εξελίξεις, θέτουμε ως πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια των εργαζομένων μας και των κοντινών τους ανθρώπων. Για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τις περιστάσεις, τα περισσότερα στελέχη της εταιρείας μας θα εργάζονται απομακρυσμένα. Έχουμε εξασφαλίσει ότι όλες οι υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόησή σας, καθώς ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως σε ώρες αιχμής, να υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τηλ. +30.2310.867230.

Εάν ΔΕΝ είστε πελάτης/συνεργάτης: Αποστείλετε mail στο : info@multihosting.gr, αναφέρετε το όνομα και το τηλέφωνο σας, προκειμένου συνεργάτης μας να επικοινωνήσει μαζί σας, το συντομότερο δυνατό.

Εάν είστε πελάτης/συνεργάτης: Για την πιο άμεση εξυπηρέτησή σας, συνιστούμε θερμά, να χρησιμοποιείτε το HelpDesk - υπηρεσία Αιτημάτων υποστήριξης (Tickets) μέσα από την περιοχή πελατών:

Νέο αίτημα υποστήριξης

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας αλλά και για τις προσπάθειες που και εσείς από την πλευρά σας θα καταβάλετε για την αντιμετώπιση αυτής της καθολικής κρίσης.

Stay safe, stay hosted!