Σας φαίνεται μακριά η Black Friday?

SSD Popular Hosting 50

Κωδ: EARLY-OFFER

# # #

Αίτηση μεταβολής στοιχείων ονόματος χώρου
Αίτηση μεταβίβασης domain

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταβιβάσετε ένα domain σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατεβάστε και συμπληρώστε τα παρακάτω έγγραφα.

Κοστος μεταβίβασης 20€ +ΦΠΑ
Αίτηση γνωστοποίησης κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου

Σε περίπτωση που θέλετε να μεταφέρετε το domain σας από άλλο πάροχο στη MultiHosting, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε πρόσβαση στον κωδικό εξουσιοδότησης του domain, κατεβάστε, συμπληρώστε και αποστείλετε στην ΕΕΤΤ (Εθνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων) την παρακάτω αίτηση

Η διαδικασία αυτή, θα σας χρησιμεύσει στις περιπτώσεις όπου:

  • έχει γίνει για οποιοδήποτε λόγο διαγραφή του τρέχοντος καταχωρητή σας από τα μητρώα της ΕΕΤΤ.
  • Το email που είναι δηλωμένο στο domain, δεν είναι ενεργό και δεν έχετε άλλο τρόπο να λάβετε τον κωδικό εξουσιοδότησης.
  • AITISI-KWDIKOU-EKSOUSIODOTISIS.pdf

* Σε περίπτωση που ο καταχωρητής σας είναι ενεργός, υποχρεούται να σας δώσει τον κωδικό εξουσιοδότησης και άρα να επιτρέψει τη δωρεάν μεταφορά του domain σας σε άλλο πάροχο. Δικαιούται σύμφωνα με τον κανονισμό να αρνηθεί τη μεταφορά του domain, μόνο εάν και εφόσον υπάρχει οφειλή από εσάς η οποία να αφορά την κατοχύρωση ή την ανανέωση του συγκεκριμένου domain. Για καμία άλλη οφειλή ή εκκρεμότητα δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή του κωδικού εξουσιοδότησης και την μεταφορά του domain