ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ Shared Hosting

50

Κωδ: GOMULTI-NOW

Ισχύει για τον 1ο κύκλο χρέωσης, για νέες παραγγελίες, για domains που δεν έχουν ενεργή φιλοξενία στη Multihosting. *Από την προσφορά εξαιρείται το πακέτο φιλοξενίας: Stock Hosting.

Μεταβίβαση Domain

Εάν επιθυμείτε να μεταβιβάσετε ένα domain σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπληρώστε την "Φόρμα Μεταβίβασης Domain" που θα βρείτε παρακάτω.

Η υπηρεσία αυτή αφορά μόνο Domains που είναι κατοχυρωμένα στη MultiHosting.

Αλλαγή Επωνυμίας Ιδιοκτήτη Domain

Η αλλαγή επωνυμίας εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που ο τωρινός και ο νέος ιδιοκτήτης είναι ουσιαστικά το ίδιο πρόσωπο (πχ αλλαγή μίας εταιρείας από ΟΕ σε ΑΕ). Εφαρμόζεται ακόμη σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη του domain, προκειμένου να μεταβιβαστεί αυτό στους νόμιμους κληρονόμους του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να γίνει μεταβίβαση του domain.

Η υπηρεσία αυτή αφορά μόνο Domains που είναι κατοχυρωμένα στη MultiHosting.