Web Hosting

30

Κωδ: MULTI-NOW

Η έκπτωση ισχύει στις αναγραφόμενες τιμές και μόνο για τον πρώτο κύκλο χρέωσης.

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το πλαίσιο που διέπει τη συνεργασία σας με τη MultiHosting. Το πλαίσιο αυτό, αποτελεί ουσιαστικά το συμφωνητικό ενοικίασης.
Προχωρήστε σε παραγγελία υπηρεσιών/προϊόντων μόνο εφόσον αποδέχεστε πλήρως το παρακάτω

1. Η εταιρεία, εγγυάται ότι θα παρέχει υποστήριξη με έμπειρο τεχνικό προσωπικό που διαρκώς εκπαιδεύεται, τόσο σε θέματα τεχνολογίας, όσο και σε θέματα συμπεριφοράς. Επιδιώκουμε να χτίζουμε με τους πελάτες μας σχέσεις συνεργατικές και επαγγελματικές.

2. Επιθετική, ειρωνική, προσβλητική συμπεριφορά προς το προσωπικό της εταιρείας, διαμέσω τηλεφώνου, email ή live chat, θα έχει ως συνέπεια τον άμεσο τερματισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας. Οι εγγυήσεις της εταιρείας, παύουν να ισχύουν σε περίπτωση που γίνει παραβίαση αυτής της παραγράφου. (πχ εγγύηση επιστροφής χρημάτων).

3. Η εταιρεία δεν παρέχει υποστήριξη σε θέματα περιεχομένου των ιστοσελίδων καθώς και στα λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί αυτές (πχ WordPress, Joomla, Shopping Carts, Galleries κτλ). Δεσμευόμαστε ωστόσο πως θα κάνουμε κάθε τι δυνατό, ώστε μέσα από την εμπειρία μας, να σας βοηθήσουμε παρέχοντας συμβουλές, κατευθύνσεις ή ακόμη και επίλυση προβλημάτων. Συνιστούμε ωστόσο για θέματα "κατασκευαστικά" της ιστοσελίδας σας, να απευθύνεστε στον προγραμματιστή της σελίδας σας, ο οποίος είναι ο αρμόδιος, ο πλέον εξοικειωμένος με τη σελίδα σας και ο πλέον κατάλληλος να σας εξυπηρετήσει.

Οι διαθέσιμοι τρόποι υποστήριξης στην εταιρεία μας είναι οι παρακάτω.

HelpDesk - Tickets

Όλα τα πακέτα φιλοξενίας δικαιούνται υποστήριξης 24/7 μέσω του helpdesk. Το σύστημα των tickets, θεωρείται αυτή τη στιγμή ο Νο1 τρόπος υποστήριξης, παγκοσμίως στο webhosting και αποτελεί τον επίσημο τρόπο υποστήριξης της MultiHosting.

Το σύστημα των tickets υποστήριξης, παρέχει σαφή πλεονεκτήματα, όπως:
 • Καταγραφή στο ιστορικό πελάτη, προσβάσιμη τόσο στο τεχνικό μας τμήμα όσο και στον πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε επόμενος τεχνικός βάρδιας που αναλαμβάνει να υποστηρίξει τον πελάτη, έχει πλήρη πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες.
 • Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων με απόλυτο τρόπο, μιας και για τη δημιουργία αιτημάτων υποστήριξης, απαιτείται εξουσιοδοτημένη χρήση / προ απαιτείται η σύνδεση στο λογαριασμό πελάτη.
 • Όλα τα tickets, απαντώνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας, εκτός από τα έκτακτα ζητήματα, όπως είναι το downtime ενός server, τα οποία απαντώνται με απόλυτη προτεραιότητα.

  Live Chat
  Όλα τα πακέτα φιλοξενίας δικαιούνται υποστήριξης 24/7 μέσω του LiveChat, όποτε υπάρχει σε αυτό, διαθέσιμος εκπρόσωπος. To live chat, προσφέρει μια άμεση, γρήγορη επικοινωνία. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων δεν είναι δυνατό να επιλυθεί μέσω Live Chat. Ο στόχος του Live Chat, συνήθως είναι να λάβει ο εκπρόσωπος του τεχνικού μας τμήματος, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόβλημα που αναφέρει ο πελάτης, ώστε στη συνέχεια να ανοίξει ένα αίτημα υποστήριξης εκ μέρους του πελάτη, διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία υποστήριξης.

  Τηλεφωνική Υποστήριξη
  Όλα τα πακέτα φιλοξενίας δικαιούνται τηλεφωνικής υποστήριξης για τεχνικά θέματα, εκτός κι αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στη σελίδα του εκάστοτε πακέτου φιλοξενίας (πχ. προσφορές χαμηλού κόστους για πακέτα φιλοξενίας χωρίς τηλεφωνική υποστήριξη). Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα ωράρια του τηλεφωνικού κέντρου και γενικά για την υποστήριξη της MultiHosting: Πληροφορίες.
  1. Email accounts.
  Δεν υπάρχει όριο στη δημιουργία email accounts στον λογαριασμό σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσα emails χρειάζεστε.

  2. Όρια χρήσης email
  Το όριο χρήσης ανέρχεται σε 200 emails / ώρα σε όλες τις ενότητες shared hosting (δηλαδή σε shared hosting, reseller hosting, semi-dedicated hosting).
  Το όριο χρήσης στα δωρεάν πακέτα φιλοξενίας (domain hosting), ανέρχεται σε 50 emails / ώρα.
  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστέλλετε περισσότερα από 200 emails/ώρα, παρακαλούμε σκεφθείτε το ενδεχόμενο να αναβαθμίσετε σε κάποιον virtual private server. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις και εφόσον το πρόγραμμα αποστολής μαζικών email που χρησιμοποιείτε, δύναται να αποστείλει emails σε δεσμίδες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα μέσω ticket, προκειμένου να αυξήσουμε προσωρινά, μεμονωμένα και κατ΄ εξαίρεση, το όριο αποστολής emails/ώρα.
  Κανένα από τα παραπάνω όρια δεν ισχύει στους Virtual και Dedicated Servers. Εκεί, η χρήση είναι απεριόριστη και στην ευθύνη του πελάτη που έχει μισθώσει τον Server.

  3. Μέγεθος Email Account
  Η MultiHosting συνιστά το μέγεθος του εκάστοτε λογαριασμού email να μην ξεπερνά το 1GB.
  Στις ενότητες shared hosting (δηλαδή shared, reseller, semi-dedicated hosting), ισχύουν τα παρακάτω όρια:
 • Stock Hosting: 500 MB
 • Alpha Hosting: 500 MB
 • Popular Hosting: 2GB
 • Δelta Hosting: 2GB
 • Premium Hosting : 3GB
 • Ωmega Hosting: 3GB
 • SD-I: 4GB
 • SD-II: 4GB

 • Σε περίπτωση που έρθει σε γνώση του τεχνικού τμήματος της MultiHosting ότι το επιτρεπτό όριο του αντίστοιχου πακέτου έχει ξεπεραστεί από κάποιο email account, η MultiHosting -κατά την κρίση της- ενδεχομένως να σας ενημερώσει σχετικά, για τους κινδύνους δυσλειτουργιών και τις καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν στην αποστολή και λήψη των emails σας.

  4. Θέματα SPAM.
  Απαγορεύονται αυστηρά και αποτελούν λόγο άμεσου τερματισμού του account τα παρακάτω:
  Αποστολή μηνυμάτων μαζική ή μη, σε παραλήπτες που δεν έχουν ζητήσει την παραλαβή των μηνυμάτων (spamming).
  Εγγραφή σε mailing list κάποιου παραλήπτη χωρίς την έγκριση του.

  Η πολιτική της MultiHosting σε θέματα spamming είναι απόλυτη.
  Στην πρώτη αποδεδειγμένη διαμαρτυρία για spamming, το account από το οποίο προκλήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων ενδέχεται να τεθεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας (suspended) μέχρι να διερευνηθεί το συμβάν και να ενημερωθεί ο πελάτης.
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόκριση εντός 24 ωρών ή οι αποκρίσεις δεν είναι ικανοποιητικές, το account διαγράφεται χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.
  Σε περίπτωση που ο εκάστοτε mail server μπει σε blacklist εξαιτίας αποστολής spam, το account απενεργοποιείται. Για την ενεργοποίηση του, η χρέωση είναι 40 ευρώ + ΦΠΑ.
  Basic Backup
  Τα backups λαμβάνονται κάθε Κυριακή και διατηρούνται για 1 μήνα. Η ακριβής ώρα είναι διαφορετική ανά Server. Συνήθως τα backups λαμβάνονται νυχτερινές ώρες.

  Premium Backup
  Τα backups που διατηρούνται είναι καθημερινά για τις τελευταίες ημέρες και στη συνέχεια διατηρούνται -κατά προσέγγιση- backups 15νθημέρου, 20ημέρου, 30ημέρου. Τα backups, λαμβάνονται κατά τις νυχτερινές ώρες. Η ακριβής ώρα είναι διαφορετική ανά Server. Η διάρκεια λήψης του backup και η ακριβής ώρα διαθεσιμότητας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (πχ μέγεθος αρχείων-βάσεων δεδομένων μιας ιστοσελίδας).

  Disaster Recovery Plan
  Σε όλα τα πακέτα web hosting, παρέχεται Disaster Recovery Plan, δηλαδή πολλαπλά backups σε διαφορετικό datacenter (Λουξεμβούργο ή Γερμανία ή Φιλανδία) ως μια εναλλακτική λύση για τις περιπτώσεις όπου μια μεγάλη καταστροφή (πχ φυσική καταστροφή), δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ζημιά στο βασικό backup σύστημα. Αυτή η παροχή ποιότητας είναι δωρεάν για όλους τους πελάτες της MultiHosting.
  Εξαιρούνται μόνο Virtual και Dedicated Servers που κατά την παραγγελία τους ο πελάτης δήλωσε πως «δεν επιθυμεί τη διατήρηση backups από τη MultiHosting”.

  Λήψη Backup
  Μέσα από το Control Panel φιλοξενίας ιστοσελίδων (Cpanel), παρέχουμε τη δυνατότητα να κατεβάσετε απεριόριστα backups στον υπολογιστή σας. Με δεδομένο ότι τα backups αποτελούν παροχή και όχι υποχρέωση της εταιρείας, συνιστούμε να διατηρείτε δικά σας backup, ιδίως πριν από εργασίες που σκοπεύετε να κάνετε στην εκάστοτε ιστοσελίδα σας.
  Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση backup στον χώρο σας, πάνω στον server. Σε περίπτωση που το monitoring σύστημα εντοπίσει αρχεία backup στον ftp server σας, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση από το τεχνικό μας τμήμα. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης/συνεργάτης, αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις για 2 τουλάχιστον φορές, το account θα ανασταλεί προσωρινά.

  Διαδικασία Επαναφοράς Backup από τη MultiHosting
  Για λόγους διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και σωστής διατήρησης ιστορικού, κάθε αίτημα για backup διεκπεραιώνεται με το άνοιγμα ξεχωριστού ticket υποστήριξης.
  Παρακαλούμε δώστε όσο πιο ακριβείς πληροφορίες είναι δυνατόν, για το restore που επιθυμείτε. Πχ, αίτημα υποστήριξης που είναι ελλειπές και απλώς αναφέρει "το site μου δεν δουλεύει, επαναφέρετε ένα πρόσφατο backup", δεν είναι εφικτό να διεκπεραιωθεί, μιας και το τεχνικό μας τμήμα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πότε άρχισε να δυσλειτουργεί η σελίδα και ποιο από όλα τα διαθέσιμα backups είναι λειτουργικό.
  Κάθε account, δικαιούται να ζητήσει από το τεχνικό μας τμήμα, 2 restores / μήνα. Πάνω από το όριο αυτό, τα restores χρεώνονται 5 ευρώ + ΦΠΑ / restore.
  Κατανοούμε ότι τέτοια έξτρα κόστη, κάποιες φορές είναι ενοχλητικά. Σκοπός τους δεν είναι να περιορίσουν τον πελάτη. Σκοπός τους είναι να προστατέψουν την επαγγελματική σχέση της MultiHosting με τον πελάτη από τυχόν (καλόβουλη ή κακόβουλη) κατάχρηση υπηρεσιών. Γι αυτό άλλωστε το λόγο, παρέχουμε τη δυνατότητα μέσα στο cpanel του λογαριασμού σας να διατηρείτε δικά σας backups, τοπικά στον υπολογιστή σας αλλά και τη δυνατότητα να επαναφέρετε μερικώς ή ολικώς, κάποιο δικό σας backup, αρχείων ή/και βάσεων δεδομένων.

  Πρόσθετες Πληροφορίες
  Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση backup στον χώρο σας, πάνω στον server ή ακόμη και άλλων αρχείων που ΔΕΝ αφορούν 100% την ιστοσελίδα σας. Σε περίπτωση που το monitoring σύστημα εντοπίσει αρχεία backup στον ftp server σας, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση από το τεχνικό μας τμήμα.
  Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης/συνεργάτης, αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις για 2 τουλάχιστον φορές, το account θα ανασταλεί προσωρινά.
  Όλα τα περιεχόμενα στον χώρο σας, πρέπει να αφορούν 100% την ιστοσελίδα σας και να μην είναι άχρηστο υλικό που απλώς το αποθηκεύετε στον server.
  Είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του πακέτου φιλοξενίας να ελέγχει μέσα από τα παρεχόμενα στο cpanel εργαλεία, τα όρια χώρου στον server. Προσπαθούμε ωστόσο, χωρίς να δεσμευόμαστε, να αποστέλλουμε ενημερωτικό μήνυμα, όταν ο χώρος δίσκου σας βρίσκεται περίπου στο 80% κατανάλωσης.
  Σε περίπτωση που το πακέτο σας πλησιάζει τα όρια χώρου, παρακαλούμε είτε αδειάστε περιττά αρχεία και emails απόν τον σέρβερ, είτε σκεφθείτε το ενδεχόμενο αναβάθμισης σε μεγαλύτερο πακέτο φιλοξενίας, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας της ιστοσελίδας σας και απώλειας emails.
  Είναι στην κρίση της MultiHosting να αφαιρέσει από το backup σύστημα ένα cpanel account, σε περίπτωση που μια βάση δεδομένων ή ένα σύνολο inodes είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπτό.

  Τι είναι τα inodes;
  Ως inode θεωρείται κάθε "αρχείο" της ιστοσελίδας σας αλλά και κάθε τι που καταλαμβάνει χώρο στον server σας. Πχ, 1 email το οποίο δεν κατεβάζετε τοπικά αλλά παραμένει αποθηκευμένο στον server σας, θεωρείται 1 inode. Όμως, 1 email, με 3 attachments λογίζεται ως 4 inodes.
  Εάν οι ανάγκες της ιστοσελίδας σας απαιτούν υψηλότερα όρια, παρακαλούμε αναβαθμίστε σε κάποιο πιο επαγγελματικό πακέτο φιλοξενίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό και το τμήμα πωλήσεων, προκειμένου να διερευνήσουμε ποιο είναι το πακέτο φιλοξενίας που ταιριάζει στις ανάγκες της ιστοσελίδας σας.

  Όρια Βάσεων Δεδομένων σε shared και reseller hosting Servers
 • Stock Hosting: 500 MB
 • Popular Hosting: 1.000 MB
 • Premium Hosting: 2.000 ΜΒ
 • Semi Dedicated Hosting – I : 3.000 MB
 • Semi Dedicated Hosting – II : 3.000 MB
 • Reseller Hosting:1.000 MB

 • Όρια Inodes σε shared και reseller hosting Servers
 • Stock Hosting: 100.000
 • Popular Hosting : 200.000
 • Premium Hosting: 250.000
 • Semi Dedicated Hosting – I : 400.000
 • Semi Dedicated Hosting – II : 500.000
 • Reseller Hosting: 200.000
 • Μια σειρά από ρυθμίσεις και όρια είναι ενεργοποιημένα σε κάθε Server της MultiHosting, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Server και των φιλοξενούμενων ιστοσελίδων και εφαρμογών. Τα όρια είναι κλιμακωτά μεταξύ των κατηγοριών hosting.
  Τα πιο σημαντικά όρια που θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ, είναι τα κάτωθι:

  Executions
  Σε όλες τις ενότητες shared hosting (δηλαδή shared, reseller και semi dedicated hosting), ισχύουν τα παρακάτω όρια χρήσης πόρων του server.
 • Stock Hosting : 300.000 executions / 30 ημερολογιακές ημέρες
 • Popular Hosting: 600.000 executions / 30 ημερολογιακές ημέρες
 • Premium Hosting: 800.000 executions / 30 ημερολογιακές ημέρες
 • Semi Dedicated Hosting - I: 1.200.000 executions / 30 ημερολογιακές ημέρες
 • Semi Dedicated Hosting - II: 1.800.000 executions / 30 ημερολογιακές ημέρες


 • Μέγεθος Βάσεων Δεδομένων
 • Stock Hosting: 500 MB
 • Popular Hosting: 1.000 MB
 • Premium Hosting: 2.000 ΜΒ
 • Semi Dedicated Hosting – I : 3.000 MB
 • Semi Dedicated Hosting – II : 3.000 MB
 • Reseller Hosting: 1.000 MB


 • Inodes
 • Stock Hosting: 100.000
 • Popular Hosting : 200.000
 • Premium Hosting: 250.000
 • Semi Dedicated Hosting – I : 400.000
 • Semi Dedicated Hosting – II : 500.000
 • Reseller Hosting: 200.000


 • Cron Jobs Η χρήση cron jobs επιτρέπεται σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας, όχι όμως με συχνότητα μικρότερη των 15 λεπτών.

  Πρόσθετες πληροφορίες για την υπερκατανάλωση πόρων
  Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα σας είναι απαιτητική, είτε λόγω των scripts που τρέχουν σε αυτή, είτε λόγω υψηλής κίνησης, θα λάβετε ειδοποίηση με email αλλά και στην περιοχή του λογαριασμού σας, στο Resource Usage Report.
  Επιπλέον υπηρεσίες της MultiHosting
  1. Μεταφορές σελίδων:
   1. Μεταφορά σελίδων για το διάστημα 0-15 ημερών από την αγορά νέου χώρου φιλοξενίας:
    • Μεταφορά έως 5 σελίδες/εγκαταστάσεις από άλλο πάροχο κατά την αγορά νέου πακέτου φιλοξενίας: Δωρεάν
    • Για επιπλέον μεταφορές σελίδων/εγκαταστάσεις η αξία είναι 5 ευρώ ανά σελίδα/εγκατάσταση.
   2. Μεταφορά σελίδων σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή εκτός του διαστήματος 15 ημερών απο την αγορά νέου χώρου φιλοξενίας:
    • Μεταφορά μιας σελίδας/εγκατάστασης από άλλο πάροχο, οποιαδήποτε στιγμή*: 20 ευρώ + ΦΠΑ
    • Μεταφορά έως 5 σελίδες/εγκαταστάσεις από άλλο πάροχο, οποιαδήποτε στιγμή*: 40 ευρώ + ΦΠΑ
    • Για μεταφορά περισσότερων σελίδων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων προκειμένου να σας ετοιμάσει μια προσφορά ανάλογα με τις ανάγκες σας.
   3. Μεταφορά σελίδων από και προς λογαριασμούς της MultiHosting οποιαδήποτε στιγμή*:
    • Μεταφορά μιας σελίδας/εγκατάστασης ή Cpanel account από άλλο Server/πακέτο εντός της MultiHosting,οποιαδήποτε στιγμή*: 20 ευρώ + ΦΠΑ
    *Χωρίς να προηγείται αναβάθμιση ή αγορά υπηρεσίας
  2. Malware scan & removal
   • Έλεγχος και καθαρισμός μολυσμένων αρχείων, γνωστού CMS: 30 ευρώ +ΦΠΑ
   • Καθαρισμός 2 - 3 σελίδων/εγκαταστάσων 25 ευρώ +ΦΠΑ ανά σελίδα/εγκατάσταση
   • Καθαρισμός 4 – 6 σελίδων/εγκαταστάσων 20 ευρώ+ΦΠΑ ανά σελίδα/εγκατάσταση
   • Έλεγχος, καθαρισμός μολυσμένων αρχείων και βασική αναβάθμιση λογισμικού: 60 ευρώ + ΦΠΑ
   • Για καθαρισμό ή αναβάθμιση περισσότερων σελίδων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πωλήσεων προκειμένου να σας ετοιμάσει μια προσφορά ανάλογα με τις ανάγκες σας.
  3. Επαναφορά (Restore)
   • Επαναφορά ληγμένου λογαριασμού 30 ημερών, από Disaster Recovery Plan: 10ευρώ+ΦΠΑ
   • 2 restores /μήνα ανά λογαριασμό :Δωρεάν
   • Για περισσότερα από 2 restores ανά μήνα η αξία του restore ανέρχεται στα 5 ευρώ +ΦΠΑ