ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ Hosting
50

στις αναγραφόμενες τιμές

Κωδικός Έκπτωσης

GOMULTI-NOW

MP3 Stream Bitrate Examples

Στα παρακάτω παραδείγματα, ένας ήχος υψηλής ποιότητας έχει κωδικοποιηθεί σε διάφορες ποιότητες ροής δεδομένων με τη χρήση του LAME v3.9.3. Πατήστε το 'Play' στα διάφορα παραδείγματα για να ακούσετε τις διαφορές στην ποιότητα του ήχου.

16 kbps, 11 khz, Mono, MP3
24 kbps, 22 khz, Mono, MP3
32 kbps, 22 khz, Mono, MP3
48 kbps, 22 khz, Mono, MP3
56 kbps, 22 khz, Stereo, MP3
64 kbps, 22 khz, Stereo, MP3
96 kbps, 44 khz, Stereo, MP3
128 kbps, 44 khz, Stereo, MP3
160 kbps, 44 khz, Stereo, MP3
192 kbps, 44 khz, Stereo, MP3