Αγαπητοί πελάτες/συνεργάτες,
Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε απρόσμενα προβλήματα με το τηλεφωνικό μας κέντρο, γεγονός που προκαλεί αδυναμία στην ταυτόχρονη διαχείριση κλήσεων.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το τηλέφωνο δείχνει να χτυπά χωρίς να το απαντάει κανένας, κάτι που φυσικά δεν ισχύει.
Εργαζόμαστε ήδη εντατικά προκειμένου να αποκαταστήσουμε την ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού μας κέντρου. Στο μεταξύ συνιστούμε θερμά να προτιμάτε την αποστολή αιτήματος υποστήριξης (https://www.multihosting.gr/support/submitticket.php)

ώστε να επιλύετε ταχύτερα το όποιο θέμα αντιμετωπίζετε.

Το Κέντρο Υποστήριξης μέσω αιτημάτων λειτουργεί αδιάλειπτα και ο πρώτος διαθέσιμος τεχνικός θα αναλάβει να απαντήσει στο όποιο
θέμα αντιμετωπίζετε.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.


Monday, March 30, 2020

« Επιστροφή