Σύμφωνα με τη νέα πολιτική του μητρώου ονομάτων χώρου .eu, η ανανέωση πρέπει να γίνει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης ενός .eu domain.
Σε διαφορετική περίπτωση, το domain δεν θα ανανεωθεί έγκαιρα με αποτέλεσμα την απώλεια του domain.

 Monday, January 2, 2017

« Επιστροφή