Δεν έχετε πρόσβαση στο Internet; Σας κουράζει η διαδικασία του να ελέγξετε τα email σας;
Ενεργοποιήστε την ρύθμιση SMS Ειδοποιήσεων και ενημερωθείτε άμεσα με SMS για την ημερομηνία λήξης/χρέωσης του domain και των πακέτων φιλοξενίας σας.
Η υπηρεσία, σας αποστέλλει το SMS ειδοποίησης δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του domain και πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του πακέτου hosting.

Βήματα Ενεργοποίησης:

1. Σύνδεση στην Περιοχή Πελατών με τα στοιχεία σας.
2. Προσθετες - Προαιρετικές Πληροφορίες
3. Επιλέγετε την λήψη sms ειδοποιήσεων και στη συνέχεια εισάγετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας
Thursday, October 12, 2017

« Επιστροφή