Πως μπορώ να αλλάξω την PHP version στο λογαριασμό μου ή σε κάποιο φάκελο?

Μπορείτε να αλλάξετε ή να ορίσετε την php version στο πακέτο σας, προσθέτοντας τον παρακάτω κώδικα στο αρχείο .htaccess (αν δεν υπάρχει, δημιουργήστε το αρχείο στο φάκελο public_html ή σε οποιοδήποτε άλλο φάκελο θέλετε να εφαρμόσετε μια απο τις παρακάτω εκδόσεις):


  • Για τη PHP 5.2:

AddHandler application/x-httpd-php52 .php .php5 .php4 .php3

 

  • Για τη PHP 5.2 with Suhosin patch:

AddHandler application/x-httpd-php52s .php .php5 .php4 .php3

 

  • Για τη PHP 5.3:

AddHandler application/x-httpd-php53 .php .php5 .php4 .php3

 

  • Για τη PHP 5.4:

AddHandler application/x-httpd-php54 .php .php5 .php4 .php3

 

  • Για τη PHP 5.5:

AddHandler application/x-httpd-php55 .php .php5 .php4 .php3

 

  • Για τη PHP 5.6:

AddHandler application/x-httpd-php56 .php .php5 .php4 .php3

 

  • Για τη PHP 7.0:

AddHandler application/x-httpd-php70 .php .php5 .php4 .php3

  • Για τη PHP 7.0 σε πακέτο Litespeed:

AddHandler application/x-httpd-php7 .php .php5 .php4 .php3

 

  • Για τη PHP 7.1:

AddHandler application/x-httpd-php71 .php .php5 .php4 .php3


Σημείωση:

Αν υπάρχει ήδη αντίστοιχη εγγραφή στο αρχείο σας, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε με τη νέα εγγραφή, ανάλογα με την php έκδοση που επιθυμέιτε.

War diese Antwort hilfreich?

 Artikel drucken

Lesen Sie auch

Πως θα εισάγω μια Βάση Δεδομένων μεγαλύτερη από 50ΜΒ ?

Αφού συνδεθείτε στο cpanel σας, επιλέγετε το εικονίδιο «phpmyAdmin» και στη συνέχεια "import "....

Σε ποιόν κατάλογο πρέπει να ανεβάσω τα αρχεία της ιστοσελίδας μου;

Για τα πακέτα φιλοξενίας με Cpanel: Τα αρχεία της ιστοσελίδας σας θα πρέπει να αντιγραφούν από...

Προστασία ενός Directory με κωδικό

Συνδεθείτε στο cpanel σας και επιλέξτε το εικονίδιο"Password Protect Directories". Απο τη...

Πως μπορώ να αποκλείσω μια IP από το λογαριασμό μου?

Αν θέλετε να αποκλείσετε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση IP να έχει πρόσβαση στην σελίδα σας, θα...

Πως θα δείχνουν όλα μου τα domains το ίδιο περιεχόμενο?

Για να δείχνουν όλα τα domains το ίδιο περιεχόμενο: Συνδεθείτε στο cpanel του Domain που...