Πως εγκαθιστώ πιστοποιητικό SSL στο domain μου?

 • Συνδεθείτε στο cPanel του domain στο οποίο θέλετε να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό SSL.
 • Στην καρτέλα Security - Ασφάλεια επιλέξτε SSL/TLS.
 • Μεταβείτε στην επιλογή Install and Manage SSL for your site (HTTPS) - Εγκατάσταση και διαχείριση SSL για την τοποθεσία σας (HTTPS) και επιλέξτε Manage SSL sites- Διαχείριση τοποθεσιών SSL.
 • Ακολούθως διαλέξτε το Domain - Τομέα στο οποίο θα εγκατασταθεί το πιστοποιητικό και συμπληρώστε τα στοιχεία του πιστοποιητικού SSL όπως σας έχουν δοθεί από την αρχή πιστοποίησης:
  • Certificate - Πιστοποιητικό: (CRT)
  • Private Key - Ιδιωτικό κλειδί (KEY)
  • Certificate Authority Bundle - Αρχείο δέσμης αρχής έκδοσης πιστοποιητικών: (CABUNDLE) (προαιρετικό, αλλά εφόσον παρέχεται είναι σωστό να συμπληρωθεί)
 • Ελέξτε ότι είναι τσεκαρισμένο Enable SNI for Mail Services - Ενεργοποιήστε το SNI για τις υπηρεσίες αλληλογραφίας και επιλέξτε Install Certificate - Εγκατάσταση πιστοποιητικού.
 • Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση του πιστοποιητικού SSL στο domain σας.

Ικανοποιητική απάντηση;

 Εκτύπωση άρθρου

Διαβάστε ακόμη

Πώς θα προσθέσω ανακατεύθυνση για την ιστοσελίδα μου σε https ?

Πολλές φορές είναι απαραίτητο μια ιστοσελίδα να ανοίγει μόνο με https π.χ για λόγους SEO. Εφόσον...

Πως ενεργοποιώ αναγκαστική σύνδεση SSL μέσω αρχείου .htaccess ?

Μπορείτε να ορίσετε μόνιμη σύνδεση SSL (force SSL) για το site σας προσθέτωντας τoν παρακάτω...