Πως να προσθέσω έναν απλό HTML5 Player για το ραδιόφωνό μου

Μπορείτε απλώς χρησιμοποιώντας το audio tag που υποστηρίζεται στους περισσότερους desktop και mobile browser να προσθέσετε έναν απλό HTML5 player στη σελίδα σας. Στο παρακάτω κώδικα αλλάξτε την IP και το PORT με αυτά που αντιστοιχούν στο σταθμό σας.

<audio src="http://IP:PORT/stream/" id="audio" controls preload autoplay="autoplay" ></audio>

Για να βρείτε την IP και τη PORT παρακαλούμε συνδεθείτε στο centovacast και ανατρέξτε στην επιλογή Quick LInks του μενού.

Τα στοιχεία που χρειάζεστε αναγράφονται ως: 
  • Server hostname: IP διεύθυνση π.χ 148.251.179.121
  • Server port: 4-5ψήφιο νούμερο π.χ 8000
Δείτε το παρακάτω παράδειγμα:

<audio src="http://148.251.179.121:8000/stream/" id="audio" controls preload autoplay="autoplay" ></audio>

Ο κώδικας αυτός θα πρέπει να προστεθεί στο σημείο της ιστοσελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ο Player. Αν θέλετε να μη παίζει αυτόματα με τη φόρτωση πρέπει να αφαιρέσετε το autoplay="autoplay" οπότε ο κώδικας διαμορφώνεται ως εξής:

<audio src="http://148.251.179.121:8000/stream/" id="audio" controls preload></audio>

Σημειώνουμε ότι οι περισσότερες φορητές συσκευές δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία autoplay.

Cette réponse était-elle pertinente?

 Imprimer cet article

Consultez aussi

Πως να κάνω streaming απευθείας από το server (Auto DJ) ?

Κάντε Upload τα mp3 στο φάκελο "Media" με χρήση FTP (π.χ. FileZilla) Για σύνδεση στο Filezilla...

Πώς μπορώ να νομιμοποιήσω ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο;

Για να νομιμοποιήσετε το διαδικτυακό σας ραδιόφωνο θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με την Α.Ε.Π.Ι....

Προτεινόμενοι Web Streaming players

Εάν θέλετε να ενσωματώσετε στην ιστοσελίδα σας κάποιον streaming player, έχουμε να σας...

Μπορώ να ακούσω ένα Shoutcast stream στο Windows Media Player ?

To Windows Media Player δεν υποστηρίζει .pls streams που παράγονται απο το ShoutCast plugin. Για...