Άρθρα

 Αλλαγή nameservers

Θα συνδεθείτε στην καρτέλα σας και απο το μενού αριστερά "Προϊόντα & Υπηρεσίες" και θα...

 Ανανέωση Domain

Θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ειδοποίηση λήξης του domain name σας και θα εκδoθεί λογαριασμός...

 Δεν πρόλαβα να ανανεώσω το Domain Name μου. Τι πρέπει να κάνω; [αφορά τις καταλήξεις .gr]

Με την λήξη ενός Oνόματος Χώρου [.gr], υπάρχει ένα διάστημα 15 ημερών στο οποίο ο Δικαιούχος του...

 Θέλω να δεσμεύσω ένα Όνομα έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να το κατοχυρώσει.

Ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] της ΕΕΤΤ δεν προβλέπει κάποια...

 Κατάργηση domain πριν από την ημερομηνία λήξης του.

Για να καταργήσετε ένα domain πρίν απο την ημερομηνία λήξης του θα πρέπει να είστε ο ιδιοκτήτης...

 Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο οποίος διαθέτει το πρωτότυπο αρχείο ζώνης. Το αρχείο...

 Ποιες είναι οι ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file) ?

Οι ώρες (UTC/GMT) ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file) του .gr είναι οι εξής:...

 Ποιοί είναι οι nameservers οι οποίοι θα πρέπει να δηλωθούν στο domain name μου;

Κατά την εγγραφή σας στη multihosting, λάβατε ένα mail με τίτλο "Πληροφορίες λογαριασμού". Σε...

 Πόσα domains δικαιούμαι να έχω στην κατοχή μου?

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] της ΕΕΤΤ Άρθρο 4, παρ. 8...

 Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα domain;

Ένα Όνομα Χώρου [.gr] αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) έως εξήντα (60) χαρακτήρες, μη...

 Πως θα αλλάξω τους nameservers του domain μου?

θα συνδεθείτε στην περιοχή πελατών και απο το μενού δεξιά θα επιλέξετε "Τα domains μου" .Στη...

 Πως θα βρω τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain μου;

Αφού συνδεθείτε  στην καρτέλα σας ως πελάτης επιλέξτε: Στο μενού αριστερά "Τα Domains...

 Πως θα δείχνουν όλα μου τα domains το ίδιο περιεχόμενο?

Για να δείχνουν όλα τα domains το ίδιο περιεχόμενο: Συνδεθείτε στο cpanel του Domain που...

 Πως θα δημιουργήσω ενα Parked domain ή Aliases?

Για να προσθέσετε ενα parked domain ή Alias θα πρέπει να: συνδεθείτε στο Cpanel...

 Πως θα προσθέσω ενα Addon domain στο λογαριασμό μου?

Για να προσθέσετε ενα addon domain θα πρέπει να: συνδεθείτε στο Cpanel (domain/cpanel)κάνετε...

 Πως θα προσθέσω ενα Subdomain στο λογαριασμό μου?

Για να προσθέσετε ενα subdomain: Συνδεθείτε στο Cpanel (domain/cpanel) Κάντε κλικ στο...

 Πως μπορω να κανω redirect σε ενα domain?

Για να πραγματοποιήσετε μια ανακατεύθυνση (redirect) θα πρέπει να: συνδεθείτε στο Cpanel...

 Συμβουλές για την επιλογή domain name

Επιλέξτε domain όσο το δυνατόν πιο εύκολο στην απομνημόνευση, έτσι ώστε να μη δημιουργεί...

 Τι είναι ένα Domain Name;

Domain Name είναι τo όνομα που μπορεί να επιλέξει κάποιος μέσω καποιου Μητρώου πχ Ελληνικό Μητρώο...

 Τι είναι οι name servers;

Οι name servers είναι η αντιστοιχία του τηλεφωνικού καταλόγου στο Internet. Ένας name server...