Άρθρα

 Cpanel: Disable / Enable ssh login !

On the Multihosting Webhosting Servers, the ssh login is per default deactivated, for security...

 Restore a cpanel user account from ftp backupspace

(for Server/VP S Admins)This small documentation describes the restore process of Cpanel User...

 Πόσες ιστοσελίδες μπορώ να φιλοξενήσω σε ένα VPS ?

Οι ιστοσελίδες που μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα VPS είναι θεωρητικά απεριόριστες , αφού όπως θα...

 Τι είναι η Διαθέσιμη Μνήμη RAM?

Η διαθέσιμη RAM δεν είναι κάποιο όριο, αλλά το μέγιστο ποσό διαθέσιμης μνήμης RAM που παρέχουμε...

 Τι είναι το SSH

Το SSH είναι ένα πρωτόκολλο για τη δημιουργία μιας ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ δύο υπολογιστών και...

 Το λειτουργικό σύστημα του VPS μου καταναλώνει χώρο στο δίσκο μου?

Ναι. Το λειτουργικό σύστημα που θα εγκατασταθεί καθώς και το cpanel θα υπολογιστούν στον συνολικά...